Skončenie dodávok: ANGELIQ tbl flm (blis.PV/Al) 3x28 ks (84 ks)


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ANGELIQ
Názov produktu
ANGELIQ tbl flm (blis.PV/Al) 3x28 ks (84 ks)
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0069/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
42989
Názov produktu podľa ŠÚKL
Angeliq tbl flm 84 (3x28) (blis.PV/Al)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD20.9.2018

Dátum oznamu: 19. 7. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.