Prerušenie dodávok: Zoleptil 50 mg tbl obd 1x30 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Zoleptil 50 mg
Názov produktu
Zoleptil 50 mg tbl obd 1x30 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0149/99-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
28788
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zoleptil 50 mg tbl obd 30x50 mg (blist.PVC/PVDC)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD1.1.2019
Predpokladaný dátum DOnie je stanovený

Dátum oznamu: 17. 10. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.