Prerušenie dodávok: ZINNAT 250 mg/5 ml gru por (liekovka) 1x50 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ZINNAT 250 mg/5 ml
Názov produktu
ZINNAT 250 mg/5 ml gru por (liekovka) 1x50 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0246/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
14052
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zinnat 250 mg/5 ml gru por 1x50 ml (liek.skl.tmavá)

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 16.5.2016.
Účinnosť DO 20.2.2017*.


Dňa 12. 5. 2016 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 16. 5. 2016.
Dňa 16. 4. 2019 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 15. 4. 2019.

Poznámka: Pôvodný prepdokladaný dátum do: nebol stanovený

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)