Prerušenie dodávok: XANAX SR 0,5 mg tbl plg (blis.) 1x30 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

XANAX SR 0,5 mg
Názov produktu
XANAX SR 0,5 mg tbl plg (blis.) 1x30 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
70/0132/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
83099
Názov produktu podľa ŠÚKL
XANAX SR 0,5 mg tbl plg 30x0,5 mg (blis.PA/Al/PVC)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 10.1.2022.
Účinnosť DO 10.1.2022 (nahlásené 10.1.2022).


Dňa 21. 12. 2021 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 10. 1. 2022.
Dňa 10. 1. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 10. 1. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)