Prerušenie dodávok: XALKORI 250 mg cps dur (blis.PVC/alu) 1x60 ks


Názov produktu
XALKORI 250 mg cps dur (blis.PVC/alu) 1x60 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/12/793/003
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3253A
Názov produktu podľa ŠÚKL
XALKORI 250 mg tvrdé kapsuly cps dur 60x250 mg (blis.PVC/alu)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 12.1.2022.
Účinnosť DO 17.10.2023 (nahlásené 17.1.2022).


Dňa 12. 1. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 12. 1. 2022.
Dňa 17. 1. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 17. 10. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)