Prerušenie dodávok: Volibris 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 5 mg (blis.) 1x30 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Volibris 5 mg filmom obalené tablety
Názov produktu
Volibris 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 5 mg (blis.) 1x30 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/08/451/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
50467
Názov produktu podľa ŠÚKL
Volibris 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 13.3.2023.


Dňa 15. 3. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 13. 3. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)