Prerušenie dodávok: VESSEL DUE F injekcie sol inj 600 LSU (amp.inj.hnedá) 10x2 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

VESSEL DUE F injekcie
Názov produktu
VESSEL DUE F injekcie sol inj 600 LSU (amp.inj.hnedá) 10x2 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
85/0670/92-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
96117
Názov produktu podľa ŠÚKL
VESSEL DUE F injekcie sol inj 10x2 ml/600 LSU (amp.inj.hnedá)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD3.9.2021

Dátum oznamu: 3. 9. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.