Prerušenie dodávok: Vasopentol HCT 160/12,5 mg tbl flm (blis.) 1x98 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Vasopentol HCT 160/12,5 mg
Názov produktu
Vasopentol HCT 160/12,5 mg tbl flm (blis.) 1x98 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0021/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
64634
Názov produktu podľa ŠÚKL
Vasopentol HCT 160/12,5 mg tbl flm 98x160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD1.8.2018
Predpokladaný dátum DOnie je stanovený

Dátum oznamu: 3. 8. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.