Prerušenie dodávok: Vancomycin Mylan 500 mg plv ifo (liek.inj.skl.) 1x1 lag


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Vancomycin Mylan 500 mg
Názov produktu
Vancomycin Mylan 500 mg plv ifo (liek.inj.skl.) 1x1 lag
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0364/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
08255
Názov produktu podľa ŠÚKL
Vancomycin Mylan 500 mg plv ifo 1x500 mg (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD26.4.2019

Dátum oznamu: 26. 4. 2019
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.