Prerušenie dodávok: TYGACIL plv ifo 50 mg (liek.inj.skl.) 1x10 lag


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

TYGACIL
Názov produktu
TYGACIL plv ifo 50 mg (liek.inj.skl.) 1x10 lag
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/06/336/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
35079
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tygacil 50 mg prášok na infúzny roztok plv ifo 10x50 mg (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD1.1.2018
Predpokladaný dátum DO15.1.2018

Dátum oznamu: 27. 11. 2017
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.