Prerušenie dodávok: TRISENOX 1 mg/ml infúzny koncentrát con inf 10mg (amp.skl.) 10x10 ml


Názov produktu
TRISENOX 1 mg/ml infúzny koncentrát con inf 10mg (amp.skl.) 10x10 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/02/204/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
41878
Názov produktu podľa ŠÚKL
TRISENOX 1 mg/ml infúzny koncentrát con inf 10x10 ml/10 mg (amp.skl.)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD21.1.2019
Predpokladaný dátum DOnie je stanovený

Dátum oznamu: 26. 10. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.