Prerušenie dodávok: Tolucombi 80 mg/12,5 mg tablety tbl (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x84 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Tolucombi 80 mg/12,5 mg tablety
Názov produktu
Tolucombi 80 mg/12,5 mg tablety tbl (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x84 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/13/821/018
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4764A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tolucombi 80 mg/12,5 mg tablety tbl 84x1x80 mg/12,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD2.1.2019
Predpokladaný dátum DOnie je stanovený

Dátum oznamu: 29. 11. 2018
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.