Prerušenie dodávok: TOBRADEX int opu 1x5 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

TOBRADEX
Názov produktu
TOBRADEX int opu 1x5 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
64/0219/04-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
57866
Názov produktu podľa ŠÚKL
TOBRADEX int opu 1x5 ml (fľ.PE)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 24.5.2023.
Účinnosť DO 31.5.2023 (nahlásené 30.5.2023).


Dňa 23. 5. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 24. 5. 2023.
Dňa 30. 5. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 31. 5. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)