Prerušenie dodávok: Tezeo 40 mg tbl (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x30 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Tezeo 40 mg
Názov produktu
Tezeo 40 mg tbl (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x30 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0119/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
87164
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tezeo 40 mg tbl 30x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia


Účinnosť OD 4.10.2021.

Dátum oznamu: 4. 10. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.