Prerušenie dodávok: Terrosa 20 mikrogramov/80 mikrolitrov STARTER-KIT sol inj 600 µg (zás.sil.skl.+pero) 1x2,4 ml

Názov produktu
Terrosa 20 mikrogramov/80 mikrolitrov STARTER-KIT sol inj 600 µg (zás.sil.skl.+pero) 1x2,4 ml
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/16/1159/003
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1675D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Terrosa 20 mikrogramov/80 mikrolitrov injekčný roztok sol inj 1x2,4 ml/600 µg (zás.sil.skl.+pero)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 27.3.2024.


Dňa 26. 3. 2024 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 27. 3. 2024.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)