Prerušenie dodávok: Telmisartan Actavis 40 mg tablety tbl 40 mg (blis.Al/Al) 9x10 ks (90 ks)


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Telmisartan Actavis 40 mg tablety
Názov produktu
Telmisartan Actavis 40 mg tablety tbl 40 mg (blis.Al/Al) 9x10 ks (90 ks)
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/10/639/016
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
01590
Názov produktu podľa ŠÚKL
Telmisartan Actavis 40 mg tablety tbl 90x40 mg (blis.Al/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 30.5.2022.


Dňa 11. 5. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 30. 5. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)