Prerušenie dodávok: Talopam 25 mg tbl flm 1x60 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Talopam 25 mg
Názov produktu
Talopam 25 mg tbl flm 1x60 ks
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
21/0755/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
83244
Názov produktu podľa ŠÚKL
Talopam 25 mg tbl flm 60x25 mg (blis.Al/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 31.12.2023.


Dňa 16. 11. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 31. 12. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)