Prerušenie dodávok: STADAMET 500 tbl flm 500 mg (blis.) 1x60 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

STADAMET 500
Názov produktu
STADAMET 500 tbl flm 500 mg (blis.) 1x60 ks
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
18/0281/02-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
34289
Názov produktu podľa ŠÚKL
Stadamet 500 tbl flm 60x500 mg (blis.PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 11.9.2023.
Účinnosť DO 19.9.2023 (nahlásené 25.9.2023).


Dňa 8. 9. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 11. 9. 2023.
Dňa 25. 9. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 19. 9. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)