Prerušenie dodávok: Sonlax 7,5 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x20 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Sonlax 7,5 mg filmom obalené tablety
Názov produktu
Sonlax 7,5 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x20 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
57/0576/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
10980
Názov produktu podľa ŠÚKL
Sonlax 7,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 20(2x10)x7,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 11.5.2022.


Dňa 11. 5. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 11. 5. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)