Prerušenie dodávok: RotaTeq perorálny roztok sol por 1x2 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

RotaTeq perorálny roztok
Názov produktu
RotaTeq perorálny roztok sol por 1x2 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/06/348/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
35586
Názov produktu podľa ŠÚKL
RotaTeq perorálny roztok sol por 1x2 ml (tuba LDPE)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 14.5.2019.
Účinnosť DO 3.6.2019 (nahlásené 3.6.2019).


Dňa 13. 5. 2019 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 14. 5. 2019.
Dňa 3. 6. 2019 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 3. 6. 2019.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)