Prerušenie dodávok: Rosucard 40 mg filmom obalené tablety tbl flm 1x30 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Rosucard 40 mg filmom obalené tablety
Názov produktu
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0831/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
84766
Názov produktu podľa ŠÚKL
Rosucard 40 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 10.1.2022.


Dňa 10. 1. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 10. 1. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)