Prerušenie dodávok: Rosucard 40 mg tbl flm 1x30 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Rosucard 40 mg
Názov produktu
Rosucard 40 mg tbl flm 1x30 ks
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0831/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
84766
Názov produktu podľa ŠÚKL
Rosucard 40 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 31.5.2023.
Účinnosť DO 16.6.2023 (nahlásené 12.6.2023).


Dňa 31. 5. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 31. 5. 2023.
Dňa 12. 6. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 16. 6. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)