Prerušenie dodávok: RISENDROS 35 mg tbl flm 35 mg 1x12 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

RISENDROS 35 mg
Názov produktu
RISENDROS 35 mg tbl flm 35 mg 1x12 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0284/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
44310
Názov produktu podľa ŠÚKL
RISENDROS 35 mg tbl flm 12x35 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD3.9.2021

Dátum oznamu: 3. 9. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.