Prerušenie dodávok: Ringerfundin sol inf 10x1000 ml (fľ.PE)

Názov produktu
Ringerfundin sol inf 10x1000 ml (fľ.PE)
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0193/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5718A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ringerfundin sol inf 10x1000 ml (fľ.PE)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 8.2.2024.
Účinnosť DO 20.2.2024 (nahlásené 20.2.2024).


Dňa 8. 2. 2024 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 8. 2. 2024.
Dňa 20. 2. 2024 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 20. 2. 2024.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)