Prerušenie dodávok: PROMEMORE 10 mg tbl flm (blis.) 1x30 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

PROMEMORE 10 mg
Názov produktu
PROMEMORE 10 mg tbl flm (blis.) 1x30 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
06/0447/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
09129
Názov produktu podľa ŠÚKL
PROMEMORE 10 mg tbl flm 30x10 mg (blis. PVC/PVDC/Al)


Predpokladaný dátum OD1.1.2018
Predpokladaný dátum DO1.2.2018

Dátum oznamu: 21. 11. 2017
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.