Prerušenie dodávok: Privigen 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok sol inf 10 g (liek.inj.skl.) 1x100 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Privigen 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok
Názov produktu
Privigen 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok sol inf 10 g (liek.inj.skl.) 1x100 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/08/446/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
50935
Názov produktu podľa ŠÚKL
Privigen 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok sol inf 1x100 ml (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 11.5.2021.
Účinnosť DO 5.11.2021 (nahlásené 24.11.2021).


Dňa 11. 5. 2021 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 11. 5. 2021.
Dňa 24. 11. 2021 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 5. 11. 2021.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)