Prerušenie dodávok: Prindex Combi 4 mg/1,25 mg tbl 1x30 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Prindex Combi 4 mg/1,25 mg
Názov produktu
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0309/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
07616
Názov produktu podľa ŠÚKL
Prindex Combi 4 mg/1,25 mg tbl 30x4 mg/1,25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)


Účinnosť OD 15.10.2021.

Dátum oznamu: 4. 10. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.