Prerušenie dodávok: Pregabalin Sandoz 300 mg tvrdé kapsuly cps dur 1x56 ks


Názov produktu
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/15/1011/077
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4652B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Pregabalin Sandoz 300 mg tvrdé kapsuly cps dur 56x1x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al-perf.)
Výrobca
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 1.8.2022.


Dňa 29. 7. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 1. 8. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)