Prerušenie dodávok: Piperacilin comp.Sandoz 4 g/0,5 g na inj./inf. plv ifo (fľ.skl.-100 ml) 1x10 lag


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Piperacilin comp.Sandoz 4 g/0,5 g na inj./inf.
Názov produktu
Piperacilin comp.Sandoz 4 g/0,5 g na inj./inf. plv ifo (fľ.skl.-100 ml) 1x10 lag
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0557/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
53804
Názov produktu podľa ŠÚKL
Piperacilin comp. Sandoz 4 g/0,5 g prášok na infúzny roztok plv ifo 10x4 g/0,5 g (fľ.skl.-100 ml)


Predpokladaný dátum OD1.1.2018
Predpokladaný dátum DOnebol stanovený

Dátum oznamu: 15. 11. 2017
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.