Prerušenie dodávok: Perindopril Mylan 4 mg tbl (blis.Al/OPA/PVC/Al) 1x30 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Perindopril Mylan 4 mg
Názov produktu
Perindopril Mylan 4 mg tbl (blis.Al/OPA/PVC/Al) 1x30 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0228/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0877A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Perindopril Mylan 4 mg tbl 30x4 mg (blis.Al/OPA/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia


Účinnosť OD 25.4.2016.
Účinnosť DO nebol stanovený.

Dátum oznamu: 22. 4. 2016
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.