Prerušenie dodávok: Pergoveris (450 IU + 225 IU) sol inj (pero napl. + 7xinj.ihla) 1x0,72 ml

Názov produktu
Pergoveris (450 IU + 225 IU) sol inj (pero napl. + 7xinj.ihla) 1x0,72 ml
Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/07/396/005
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4043C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Pergoveris (450 IU + 225 IU)/0,72 ml injekčný roztok v naplnenom pere sol inj 1x0,72 ml (pero napl. + 7xinj.ihla)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 12.9.2023.


Dňa 12. 9. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 12. 9. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)