Prerušenie dodávok: PENTASA Sachet 4 g gra plg (vre.Al) 1x30 vrecúšok


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

PENTASA Sachet 4 g
Názov produktu
PENTASA Sachet 4 g gra plg (vre.Al) 1x30 vrecúšok
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0187/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4477C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Pentasa Sachet 4 g gra plg 1x30x4 g (vre.Al)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD3.9.2021

Dátum oznamu: 3. 9. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.