Prerušenie dodávok: PENTASA 1 g sus rec 7x100 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

PENTASA 1 g
Názov produktu
PENTASA 1 g sus rec 7x100 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0319/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
45744
Názov produktu podľa ŠÚKL
Pentasa 1 g sus rec 7x100 ml/1 g (fľ.PE)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 10.1.2022.


Dňa 12. 1. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 10. 1. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)