Prerušenie dodávok: PALLADONE - SR capsules 2 mg cps pld 1x60 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

PALLADONE - SR capsules 2 mg
Názov produktu
Výdaj
Viazaný na osobitné tlačivo so šikmým modrým pruhom
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0248/03-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
92278
Názov produktu podľa ŠÚKL
PALLADONE-SR capsules 2 mg cps pld 60x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al)


Predpokladaný dátum OD10.9.2021

Dátum oznamu: 8. 9. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.