Prerušenie dodávok: Oprymea 3,15 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním tbl plg (blis.) 1x30 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Oprymea 3,15 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním
Názov produktu
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/08/469/051
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3210B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Oprymea 3,15 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním tbl plg 30x3,15 mg (blis.OPA/Al/vysušovadlo/PE/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 1.8.2022.


Dňa 22. 6. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 1. 8. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)