Prerušenie dodávok: NUROFEN pre deti Jahoda sus por (PET fľ.+ dávk.trub.) 1x200 ml

NUROFEN pre deti Jahoda
Názov produktu
NUROFEN pre deti Jahoda sus por (PET fľ.+ dávk.trub.) 1x200 ml
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0375/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
81769
Názov produktu podľa ŠÚKL
Nurofen pre deti Jahoda sus por 1x200 ml (PET fľ.+ dávk.trub.)

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 6.9.2022.
Účinnosť DO 8.8.2023 (nahlásené 8.11.2023).


Dňa 6. 9. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 6. 9. 2022.
Dňa 8. 11. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 8. 8. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)