Prerušenie dodávok: Novalgin 500 mg tbl flm 1x50 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Novalgin 500 mg
Názov produktu
Novalgin 500 mg tbl flm 1x50 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0557/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
24858
Názov produktu podľa ŠÚKL
Novalgin 500 mg tbl flm 50x500 mg (blis.Al/PVC)


Predpokladaný dátum OD24.8.2021

Dátum oznamu: 2. 9. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.