Prerušenie dodávok: MYCOmax 150 cps dur 150 mg 1x3 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MYCOmax 150
Názov produktu
MYCOmax 150 cps dur 150 mg 1x3 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
26/0008/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
34221
Názov produktu podľa ŠÚKL
MYCOMAX 150 cps dur 3x150 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 21.11.2022.


Dňa 21. 11. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 21. 11. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)