Prerušenie dodávok: MYCOmax 100 cps dur 100 mg 1x28 ks

Názov produktu
MYCOmax 100 cps dur 100 mg 1x28 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
26/0007/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
14079
Názov produktu podľa ŠÚKL
MYCOMAX 100 cps dur 28x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 21.11.2022.


Dňa 21. 11. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 21. 11. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)