Prerušenie dodávok: Mixor 80 mg/5 mg tbl (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x28 ks


Názov produktu
Mixor 80 mg/5 mg tbl (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x28 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0371/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5802B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Mixor 80 mg/5 mg tbl 28x80 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD6.9.2021

Dátum oznamu: 6. 9. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.