Prerušenie dodávok: MICROPAQUE sus pre 1x2000 ml


Názov produktu
MICROPAQUE sus pre 1x2000 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
48/0541/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
24742
Názov produktu podľa ŠÚKL
MICROPAQUE sus pre 1x2000 ml (fľ.PE)
Držiteľ rozhodnutia


Účinnosť OD 1.11.2021.

Dátum oznamu: 4. 10. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.