Prerušenie dodávok: Memantin Mylan 20 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.) 1x28 ks


Názov produktu
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/13/827/022
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5235A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Memantin Mylan 20 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia


Účinnosť OD 18.10.2021.

Dátum oznamu: 12. 10. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.