Prerušenie dodávok: Memantin Mylan 10 mg tbl flm (blis.) 1x56 ks

Názov produktu
Memantin Mylan 10 mg tbl flm (blis.) 1x56 ks
Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/13/827/009
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5222A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Memantin Mylan 10 mg filmom obalené tablety tbl flm 56x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 19.2.2024.


Dňa 8. 2. 2024 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 19. 2. 2024.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)