Prerušenie dodávok: MANTOMED 20 mg tbl flm (blis.) 1x28 ks


Názov produktu
MANTOMED 20 mg tbl flm (blis.) 1x28 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
06/0043/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2849B
Názov produktu podľa ŠÚKL
MANTOMED 20 mg tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 1.7.2022.


Dňa 23. 6. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 1. 7. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)