Prerušenie dodávok: Magnegita sol inj 10x20 ml (liek.inj.skl.)


Názov produktu
Magnegita sol inj 10x20 ml (liek.inj.skl.)
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
48/0432/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
46992
Názov produktu podľa ŠÚKL
Magnegita sol inj 10x20 ml (liek.inj.skl.)


Predpokladaný dátum OD3.1.2018
Predpokladaný dátum DOnebol stanovený

Dátum oznamu: 3. 11. 2017
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.