Prerušenie dodávok: Lyumjev 100 jednotiek/ml v injekčnej liekovke sol inj 1000 U (liek.skl.inj.) 1x10 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lyumjev 100 jednotiek/ml v injekčnej liekovke
Názov produktu
Lyumjev 100 jednotiek/ml v injekčnej liekovke sol inj 1000 U (liek.skl.inj.) 1x10 ml
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/20/1422/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3883D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lyumjev 100 jednotiek/ml injekčný roztok v injekčnej liekovke sol inj 1x10 ml/1000 U (liek.skl.inj.)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 1.4.2024.


Dňa 22. 3. 2024 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 1. 4. 2024.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)