Prerušenie dodávok: Losartan Zentiva 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 100 mg (blis.) 1x90 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Losartan Zentiva 100 mg filmom obalené tablety
Názov produktu
Losartan Zentiva 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 100 mg (blis.) 1x90 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0084/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
49507
Názov produktu podľa ŠÚKL
Losartan Zentiva 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia


Účinnosť OD 6.10.2021.

Dátum oznamu: 6. 10. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.