Prerušenie dodávok: Lixiana 30 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVC/Al) 1x100 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lixiana 30 mg filmom obalené tablety
Názov produktu
Lixiana 30 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVC/Al) 1x100 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/15/993/012
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5026B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lixiana 30 mg filmom obalené tablety tbl flm 100x30 mg (blis.PVC/Al)


Predpokladaný dátum OD9.8.2021

Dátum oznamu: 8. 9. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.