Prerušenie dodávok: Linezolid Sandoz 600 mg tbl flm (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x10 ks


Názov produktu
Linezolid Sandoz 600 mg tbl flm (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x10 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0076/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0872B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Linezolid Sandoz 600 mg filmom obalené tablety tbl flm 10x600 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 1.8.2022.


Dňa 29. 7. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 1. 8. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)