Prerušenie dodávok: Levocetirizin Teva 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 1x30 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Levocetirizin Teva 5 mg filmom obalené tablety
Názov produktu
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
24/0623/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
58816
Názov produktu podľa ŠÚKL
Levocetirizin Teva 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)


Účinnosť OD 15.10.2021.

Dátum oznamu: 6. 10. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.